Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Thông tin chi tiết văn bản số/ký hiệu: 5126/QĐ-BYT

Thuộc tính Giá trị
Số/ký hiệu: 5126/QĐ-BYT
Trích yếu: V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Ngày CB: 14/11/2017

Tải xuống Quay lại