Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Văn bản Bộ Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
3023/QĐ-BYT 26/06/2024 3023/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành "Đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh"
3376/QĐ-BYT 26/06/2024 3376/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành "Đề cương quy trình kỹ thuật xét nghiệm"