Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Công văn bệnh viện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Thông báo v.v công khai địa chỉ website và số điện thoại nhận đặt lịch hẹn khám 10/04/2020 Thông báo v.v công khai địa chỉ website và số điện thoại nhận đặt lịch hẹn khám V.v công khai địa chỉ website và số điện thoại nhận đặt lịch hẹn khám