Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
403/BC-SYT 06/12/2022 403/BC-SYT Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
2336/SYT-VP 26/10/2022 2336/SYT-VP Về việc triển khai công văn mới
330/KH-SYT 06/10/2022 330/KH-SYT Kế hoạch triển khai "Tháng Dân vận" năm 2022 trong ngành y tế
3174/QĐ-SYT 06/10/2022 3174/QĐ-SYT Quyết định về việc kiện toàn Ban điều hành phòng, chống dịch bệnh ở người
2090/SYT-VP 26/09/2022 2090/SYT-VP Về việc triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT
1944/SYT-VP 07/09/2022 1944/SYT-VP Về việc đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn, điều kiện của các hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành y tế
1946/SYT-NVY 07/09/2022 1946/SYT-NVY Tham dự lớp đào tạo đặc thù về cập nhật chuẩn đoán, điều trị và dự phòng về PTNMT, hen phế quản và các bệnh đồng mắc