Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
474/TM-BVP 11/09/2023 474/TM-BVP Thư mời báo giá BVP
2210/SYT-VP 26/10/2022 2210/SYT-VP Về việc triển khai phòng, chống tham nhũng, tiêu cực