Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

Sơ đồ tổ chức

I. Ban Giám Đốc.

 

1.Phòng Tổ chức - Hành chính:

   - CNĐD Vũ Lệnh Luyến

Trưởng phòng

 2. Phòng KH-TH:

   - BSCKI Đặng Thị Nga Huyền

 Trưởng phòng

 3. Phòng Điều dưỡng:

   - CNĐD Trần Thị Duyên  

Trưởng phòng

 4. Phòng Chỉ đạo tuyến:

   - BS Hoàng Quốc Điểm

Trưởng phòng

 5. Phòng Kế toán – Tài chính:

   - CNKT: Nguyễn Thị Thanh Huyền

 Trưởng phòng

  6. Khoa Khám bệnh:

   - BS. Lục Thị Thu

 P. Trưởng khoa

 7. Khoa Cấp cứu- Hối sức tích cực và chống độc:

   - BSCKI Nguyễn Thế Cường

 Phụ trách khoa

 8. Khoa Bệnh phổi - Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu:

   - BS Khuất Trọng Năm

 P. Trưởng khoa

 9. Khoa Lao ngoài phổi:

   - BS Lý Thị Hoàn

 Trưởng khoa

10. Khoa Lao phổi:

   - BS Lý Văn Phàn

 Trưởng khoa

 11. Khoa Cận Lâm Sàng:

   - BSCKI Nguyễn Thế Cường

 Trưởng khoa

 12. Khoa Dược:

   - DSCKI Đàm Thị Mai

 Trưởng khoa

 13. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

   - CNĐD Trần Thị Duyên

Phụ trách khoa

 14. Khoa dinh dưỡng:

   - CNĐD Nguyễn Thị Dịu

 Phụ trách khoa

 

II. Các Phòng Khoa.

1.Phòng Tổ chức - Hành chính:

    - CNĐD Vũ Lệnh Luyến

Trưởng phòng

 2. Phòng KH-TH:

   - BSCKI Đặng Thị Nga Huyền

 Trưởng phòng

 3. Phòng Điều dưỡng:

   - CNĐD Trần Thị Duyên  

Trưởng phòng

 4. Phòng Chỉ đạo tuyến:

   - BS Hoàng Quốc Điểm

Trưởng phòng

 5. Phòng Kế toán – Tài chính:

   - CNKT: Nguyễn Thị Thanh Huyền

 Trưởng phòng

  6. Khoa Khám bệnh:

   - BS. Lục Thị Thu

 P. Trưởng khoa

 7. Khoa Cấp cứu- Hối sức tích cực và chống độc:

   - BSCKI Nguyễn Thế Cường

 Phụ trách khoa

 8. Khoa Bệnh phổi - Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu:

   - BS Khuất Trọng Năm

 P. Trưởng khoa

 9. Khoa Lao ngoài phổi:

   - BS Lý Thị Hoàn

 Trưởng khoa

10. Khoa Lao phổi:

   - BS Lý Văn Phàn

 Trưởng khoa

 11. Khoa Cận Lâm Sàng:

   - BSCKI Nguyễn Thế Cường

 Trưởng khoa

 12. Khoa Dược:

   - DSCKI Đàm Thị Mai

 Trưởng khoa

 13. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

   - CNĐD Trần Thị Duyên

 Phụ trách khoa

 14. Khoa dinh dưỡng:

   - CNĐD Nguyễn Thị Dịu

 Phụ trách khoa

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website giao diện mới thế nào?

Xem kết quả

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn