Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang logo

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

11.09.2017 , theo Bệnh Viện Phổi Tỉnh Hà Giang


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

 

TT

Tên cơ sở khám chữa bệnh BHYT

Mã cơ sở kcb

Đăng ký KCB  ban đầu

Địa chỉ

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang

02001

2

Phường Minh Khai - TP Hà Giang

2

Bệnh xá Quân đội D40

02003

2

Phường Ngọc Hà - TP Hà Giang

3

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

02016

1

Phường Ngọc Hà - TP Hà Giang

4

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

02227

1

Phường Minh Khai - TP Hà Giang

5

Phòng khám đa khoa tư nhân Đức Minh

02233

1

Phường Minh Khai - TP Hà Giang

6

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

02235

1

Phường Minh Khai - TP Hà Giang

7

Bệnh viện Phục hồi chức năng

02234

1

Xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên

8

Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang

02237

0

Tổ 10 - phường Minh Khai - TP. Hà Giang

9

Trung tâm Y tế thành phố

02226

0

Phường Trần Phú - TP Hà Giang

9.1

TYT phường Quang Trung

02014

2

Phường Quang Trung - TP Hà Giang

9.2

TYT phường Trần Phú

02015

2

Phường Trần Phú - TP Hà Giang

9.3

TYT phường Nguyễn Trãi

02017

2

Phường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang

9.4

TYT phường Minh Khai

02018

2

Phường Minh Khai - TP Hà Giang

9.5

TYT xã Ngọc Đường

02019

2

Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang

9.6

TYT xã Kim Thạch

02020

2

Xã Kim Thạch - TP Hà Giang

9.7

TYT xã Phú Linh

02021

2

Xã Phú Linh - TP Hà Giang

9.8

TYT xã Kim Linh

02022

2

Xã Kim Linh - TP Hà Giang

9.9

TYT phường Ngọc Hà

02023

2

Phường Ngọc Hà - TP Hà Giang

 

Huyện Đồng Văn

 

 

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

02011

2

Thị trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn

10.1

TYT xã Lũng Cú

02025

2

Xã Lũng Cú - huyện Đồng Văn

10.2

TYT xã Má Lé

02026

2

Xã Má Lé - huyện Đồng Văn

10.3

TYT thị trấn Đồng Văn

02027

2

Thị trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn

10.4

TYT xã Lũng Táo

02028

2

Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn

10.5

TYT xã Phố Là

02029

2

Xã Phố Là - huyện Đồng Văn

10.6

TYT xã Thài Phìn Tủng

02030

2

Xã Thài Phìn Tủng - huyện Đồng Văn

10.7

TYT xã Sủng Là

02031

2

Xã Sủng Là - huyện Đồng Văn

10.8

TYT xã Xà Phìn

02032

2

Xã Xà Phìn - huyện Đồng Văn

10.9

TYT xã Tả Phìn

02033

2

Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn

10.11

TYT xã Tả Lủng

02034

2

Xã Tả Lủng - huyện Đồng Văn

10.11

TYT xã Phố Cáo

02035

2

Xã Phố Cáo - huyện Đồng Văn

10.12

TYT xã Sính Lủng

02036

2

Xã Sính Lủng - huyện Đồng Văn

10.13

TYT xã Sảng Tủng

02037

2

Xã Sảng Tủng - huyện Đồng Văn

10.14

TYT xã Lũng Thầu

02038

2

Xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn

10.15

TYT xã Hố Quáng Phìn

02039

2

Xã Hố Quáng Phìn - huyện Đồng Văn

10.16

TYT xã Vần Chải

02040

2

Xã Vần Chải - huyện Đồng Văn

10.17

TYT xã Sủng Trái

02042

2

Xã Sủng Trái - huyện Đồng Văn

10.18

Phòng khám ĐKKV Lũng Phìn

02220

2

Xã Lũng Phìn - huyện Đồng Văn

10.19

Phòng khám ĐKKV Phó Bảng

02221

2

Thị trấn Phó Bảng - huyện Đồng Văn

 

Huyện Mèo Vạc

 

 

 

11

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

02012

2

Thị trấn Mèo Vạc - huyện Mèo Vạc

11.1

TYT Thị trấn Mèo Vạc

02043

2

Thị trấn Mèo Vạc - huyện Mèo Vạc

11.2

TYT xã Thượng Phùng

02044

2

Xã Thượng Phùng - huyện Mèo Vạc

11.3

TYT xã Pải Lủng

02045

2

Xã Pải Lủnghuyện Mèo Vạc

11.4

TYT xã Pả Vi

02047

2

Xã Pả Vi - huyện Mèo Vạc

11.5

TYT xã Giàng Chu Phìn

02048

2

Xã Giàng Chu Phìn - huyện Mèo Vạc

11.6

TYT xã Sủng Trà

02049

2

Xã Sủng Trà - huyện Mèo Vạc

11.7

TYT xã Sủng Máng

02050

2

Xã Sủng Máng - huyện Mèo Vạc

11.8

TYT xã Sơn Vĩ

02051

2

Xã Sơn Vĩ - huyện Mèo Vạc

11.9

TYT xã Tả Lủng

02052

2

Xã Tả Lủng - huyện Mèo Vạc

11.10

TYT xã Cán Chu Phìn

02053

2

Xã Cán Chu Phìn - huyện Mèo Vạc

11.11

TYT xã Lũng Pù

02054

2

Xã Lũng Pù - huyện Mèo Vạc

11.12

TYT xã Lũng Chinh

02055

2

Xã Lũng Chinh - huyện Mèo Vạc

11.13

TYT xã Tát Ngà

02056

2

Xã Tát Ngà - huyện Mèo Vạc

11.14

TYT xã Nậm Ban

02057

2

Xã Nậm Ban - huyện Mèo Vạc

11.15

TYT xã Khâu Vai

02058

2

Xã Khâu Vai - huyện Mèo Vạc

11.16

TYT xã Niêm Tòng

02060

2

Xã Niêm Tòng - huyện Mèo Vạc

11.17

Phòng khám ĐKKV Niêm Sơn

02222

2

Xã Niêm Sơn - huyện Mèo Vạc

11.18

Phòng khám ĐKKV Xín Cái

02223

2

Xã Xín Cái - huyện Mèo Vạc

 

Huyện Yên Minh

 

 

 

12

Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh

02010

2

Thị trấn Yên Minh - huyện Yên Minh

12.1

TYT Thị trấn Yên Minh

02061

2

Thị trấn Yên Minh - huyện Yên Minh

12.2

TYT xã Thắng Mố

02062

2

Xã Thắng Mố - huyện Yên Minh

12.3

TYT xã Phú Lũng

02063

2

Xã Phú Lũng - huyện Yên Minh

12.4

TYT xã Sủng Tráng

02064

2

Xã Sủng Tráng - huyện Yên Minh

12.5

TYT xã Na Khê

02066

2

Xã Na Khê - huyện Yên Minh

12.6

TYT xã Sủng Thài

02067

2

Xã Sủng Thài - huyện Yên Minh

12.7

TYT xã Hữu Vinh

02068

2

Xã Hữu Vinh - huyện Yên Minh

12.8

TYT xã Lao Và Chải

02069

2

Xã Lao Và Chải - huyện Yên Minh

12.9

TYT xã Đông Minh

02071

2

Xã Đông Minh - huyện Yên Minh

12.10

TYT xã Mậu Long

02072

2

Xã Mậu Long - huyện Yên Minh

12.11

TYT xã Ngam La

02073

2

Xã Ngam La - huyện Yên Minh

12.12

TYT xã Ngọc Long

02074

2

Xã Ngọc Long - huyện Yên Minh

12.13

TYT xã Đường Thượng

02075

2

Xã Đường Thượng - huyện Yên Minh

12.14

TYT xã Du Tiến

02077

2

Xã Du Tiến - huyện Yên Minh

12.15

TYT xã Du Già

02078

2

Xã Du Già - huyện Yên Minh

12.16

Phòng khám ĐKKV Bạch Đích

02218

2

Xã Bạch Đích - huyện Yên Minh

12.17

Phòng khám ĐKKV Mậu Duệ

02219

2

Xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh

12.18

Phòng khám đa khoa KV Lũng Hồ

02228

2

Xã Lũng Hồ - huyện Yên Minh

 

Huyện Quản Bạ

 

 

 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

02009

2

Thị trấn Tam Sơn - huyện Quản Bạ

13.1

TYT Thị trấn Tam Sơn

02079

2

Thị trấn Tam Sơn - huyện Quản Bạ

13.2

TYT xã Bát Đại Sơn

02080

2

Xã Bát Đại Sơn - huyện Quản Bạ

13.3

TYT xã Nghĩa Thuận

02081

2

Xã Nghĩa Thuận - huyện Quản Bạ

13.4

TYT xã Cán Tỷ

02082

2

Xã Cán Tỷ - huyện Quản Bạ

13.5

TYT xã Cao Mã Pờ

02083

2

Xã Cao Mã Pờ - huyện Quản Bạ

13.6

TYT xã Thanh Vân

02084

2

Xã Thanh Vân - huyện Quản Bạ

13.7

TYT xã Quản Bạ

02087

2

Xã Quản Bạ - huyện Quản Bạ

13.8

TYT xã Lùng Tám

02088

2

Xã Lùng Tám - huyện Quản Bạ

13.9

TYT xã Quyết Tiến

02089

2

Xã Quyết Tiến - huyện Quản Bạ

13.10

TYT xã Tả Ván

02090

2

Xã Tả Ván - huyện Quản Bạ

13.11

TYT xã Thái An

02091

2

Xã Thái An - huyện Quản Bạ

13.12

Phòng khám đa khoa KV Tùng Vài

02229

2

Xã Tùng Vài - huyện Quản Bạ

13.13

Phòng khám đa khoa KV Đông Hà

02230

2

Xã Đông Hà - huyện Quản Bạ

 

Huyện Vị Xuyên

 

 

 

14

Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên

02005

2

Thị trấn Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên

14.1

TYT Thị trấn Vị Xuyên

02092

2

Thị trấn Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên

14.2

TYT Thị trấn Việt Lâm

02093

2

Thị trấn Việt Lâm - huyện Vị Xuyên

14.3

TYT xã Minh Tân

02094

2

Xã Minh Tân - huyện Vị Xuyên

14.4

TYT xã Thuận Hoà

02095

2

Xã Thuận Hoà - huyện Vị Xuyên

14.5

TYT xã Tùng Bá

02096

2

Xã Tùng Bá - huyện Vị Xuyên

14.6

TYT xã Thanh Thủy

02097

2

Xã Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên

14.7

TYT xã Thanh Đức

02098

2

Xã Thanh Đức - huyện Vị Xuyên

14.8

TYT xã Phong Quang

02099

2

Xã Phong Quang - huyện Vị Xuyên

14.9

TYT xã Xín Chải

02100

2

Xã Xín Chải - huyện Vị Xuyên

14.10

TYT xã Phương Tiến

02101

2

Xã Phương Tiến - huyện Vị Xuyên

14.11

TYT xã Lao Chải

02102

2

Xã Lao Chải - huyện Vị Xuyên

14.12

TYT xã Phương Độ

02103

2

Xã Phương Độ - huyện Vị Xuyên

14.13

TYT xã Phương Thiện

02104

2

Xã Phương Thiện - huyện Vị Xuyên

14.14

TYT xã Cao Bồ

02105

2

Xã Cao Bồ - huyện Vị Xuyên

14.15

TYT xã Đạo Đức

02106

2

Xã Đạo Đức - huyện Vị Xuyên

14.16

TYT xã Thượng Sơn

02107

2

Xã Thượng Sơn - huyện Vị Xuyên

14.17

TYT xã Linh Hồ

02108

2

Xã Linh Hồ - huyện Vị Xuyên

14.18

TYT xã Quảng Ngần

02109

2

Xã Quảng Ngần - huyện Vị Xuyên

14.19

TYT xã Việt Lâm

02110

2

Xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên

14.20

TYT xã Ngọc Linh

02111

2

Xã Ngọc Linh - huyện Vị Xuyên

14.21

TYT xã Ngọc Minh

02112

2

Xã Ngọc Minh - huyện Vị Xuyên

14.22

TYT xã Trung Thành

02114

2

Xã Trung Thành - huyện Vị Xuyên

14.23

Phòng khám đa khoa KV Bạch Ngọc

02232

2

Xã Bạch Ngọc - huyện Vị Xuyên

 

Huyện Bắc Mê

 

 

 

15

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

02008

2

Thị trấn Yên Phú - huyện Bắc Mê

15.1

TYT xã Minh Sơn

02115

2

Xã Minh Sơn - huyện Bắc Mê

15.2

TYT xã Giáp Trung

02116

2

Xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê 

15.3

TYT xã Yên Định

02117

2

Xã Yên Định - huyện Bắc Mê

15.4

TYT thị trấn Yên Phú

02118

2

Thị trấn Yên Phú -  huyện Bắc Mê

15.5

TYT xã Yên Phong

02120

2

Xã Yên Phong -  huyện Bắc Mê

15.6

TYT xã Lạc Nông

02121

2

Xã Lạc Nông - huyện Bắc Mê

15.7

TYT xã Phú Nam

02122

2

Xã Phú Nam - huyện Bắc Mê

15.8

TYT xã Yên Cường

02123

2

Xã Yên Cường - huyện Bắc Mê

15.9

TYT xã Thượng Tân

02124

2

Xã Thượng Tân - huyện Bắc Mê

15.10

TYT xã Đường Hồng

02126

2

Xã Đường Hồng - huyện Bắc Mê 

15.11

TYT xã Phiêng Luông

02127

2

Xã Phiêng Luông - huyện Bắc Mê

15.12

Phòng khám ĐKKV Đường Âm

02224

2

Xã Đường Âm - huyện Bắc Mê 

15.13

Phòng khám ĐKKV Minh Ngọc

02225

2

Xã Minh Ngọc - huyện Bắc Mê

 

Huyện Hoàng Su Phì

 

 

 

16

Bệnh viện đa khoa KV huyện Hoàng Su Phì

02006

2

Thị trấn Vinh Quang - huyện Hoàng Su Phì 

16.1

TYT thị trấn Vinh Quang

02128

2

Thị trấn Vinh Quang - huyện Hoàng Su Phì 

16.2

TYT xã Bản Máy

02129

2

Xã Bản Máy - huyện Hoàng Su Phì

16.3

TYT xã Thàng Tín

02130

2

Xã Thàng Tín - huyện Hoàng Su Phì

16.4

TYT xã Thèn Chu Phìn

02131

2

Xã Thèn Chu Phìn - huyện Hoàng Su Phì

16.5

TYT xã Pố Lồ

02132

2

Xã Pố Lồ - huyện Hoàng Su Phì

16.6

TYT xã Bản Phùng

02133

2

Xã Bản Phùng - huyện Hoàng Su Phì

16.7

TYT xã Túng Sán

02134

2

Xã Túng Sán - huyện Hoàng Su Phì

16.8

TYT xã Đản Ván

02136

2

Xã Đản Ván - huyện Hoàng Su Phì

16.9

TYT xã Tụ Nhân

02137

2

Xã Tụ Nhân - huyện Hoàng Su Phì

16.10

TYT xã Tân Tiến

02138

2

Xã Tân Tiến - huyện Hoàng Su Phì

16.11

TYT xã Nàng Đôn

02139

2

Xã Nàng Đôn - huyện Hoàng Su Phì

16.12

TYT xã Pờ Ly Ngài

02140

2

Xã Pờ Ly Ngài - huyện Hoàng Su Phì

16.13

TYT xã Sán Xả Hồ

02141

2

Xã Sán Xả Hồ - huyện Hoàng Su Phì

16.14

TYT xã Bản Luốc

02142

2

Xã Bản Luốc - huyện Hoàng Su Phì

16.15

TYT xã Ngàm Đăng Vài

02143

2

Xã Ngàm Đăng Vài - huyện Hoàng Su Phì 

16.16

TYT xã Bản Nhùng

02144

2

Xã Bản Nhùng - huyện Hoàng Su Phì

16.17

TYT xã Tả Sử Choóng

02145

2

Xã Tả Sử Choóng - huyện Hoàng Su Phì 

16.18

TYT xã Bản Péo

02147

2

Xã Bản Péo - huyện Hoàng Su Phì

16.19

TYT xã Hồ Thầu

02148

2

Xã Hồ Thầu - huyện Hoàng Su Phì

16.20

TYT xã Nam Sơn

02149

2

Xã Nam Sơn - huyện Hoàng Su Phì 

16.21

TYT xã Nậm Tỵ

02150

2

Xã Nậm Tỵ - huyện Hoàng Su Phì

16.22

TYT xã Nậm Khòa

02152

2

Xã Nậm Khòa - huyện Hoàng Su Phì

16.23

Phòng khám ĐKKV Thông Nguyên

02213

2

Xã Thông Nguyên - huyện Hoàng Su Phì

16.24

Phòng khám ĐKKV Chiến Phố

02214

2

Xã Chiến Phố - huyện Hoàng Su Phì

16.25

Phòng khám ĐKKV Nậm Dịch

02215

2

Xã Nậm Dịch - huyện Hoàng Su Phì

 

Huyện Xín Mần

 

 

 

17

Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

02007

2

Thị trấn Cốc Pài - huyện Xín Mần

17.1

TYT xã Nàn Xỉn

02153

2

Xã Nàn Xỉn - huyện Xín Mần

17.2

TYT xã Xín Mần

02154

2

Xã Xín Mần - huyện Xín Mần

17.3

TYT xã Bản Díu

02155

2

Xã Bản Díu - huyện Xín Mần

17.4

TYT xã Chí Cà

02156

2

Xã Chí Cà - huyện Xín Mần

17.5

TYT xã Thèn Phàng

02157

2

Xã Thèn Phàng - huyện Xín Mần 

17.6

TYT xã Trung Thịnh

02158

2

Xã Trung Thịnh - huyện Xín Mần

17.7

TYT xã Pà Vầy Sủ

02159

2

Xã Pà Vầy Sủ - huyện Xín Mần

17.8

TYT xã Cốc Pài

02161

2

Xã Cốc Pài - huyện Xín Mần

17.9

TYT xã Cốc Rế

02162

2

Xã Cốc Rế - huyện Xín Mần

17.10

TYT xã Tả Nhìu

02163

2

Xã Tả Nhìu - huyện Xín Mần

17.11

TYT xã Thu Tà

02164

2

Xã Thu Tà - huyện Xín Mần

17.12

TYT xã Nàn Ma

02165

2

Xã Nàn Ma - huyện Xín Mần

17.13

TYT xã Bản Ngò

02166

2

Xã Bản Ngò - huyện Xín Mần 

17.14

TYT xã Chế Là

02167

2

Xã Chế Là - huyện Xín Mần

17.15

TYT xã Nấm Dẩn

02169

2

Xã Nấm Dẩn - huyện Xín Mần 

17.16

Phòng khám ĐKKV Ngán Chiên

02216

2

Xã Ngán Chiên - huyện Xín Mần

17,17

TYT xã Khuôn Lùng

02171

2

Xã Khuôn Lùng - huyện Xín Mần

17,18

TYT xã Quảng Nguyên

02168

2

Xã Quảng Nguyên - huyện Xín Mần 

20

Bệnh viện đa khoa Nà Chì

02217

2

Xã Nà Chì - huyện Xín Mần

 

Huyện Bắc Quang

 

 

 

18

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang

02004

2

Thị trấn Việt Quang - huyện Bắc Quang

18.1

TYT Thị trấn Việt Quang

02172

2

Thị trấn Việt Quang - huyện Bắc Quang

18.2

TYT Thị trấn Vĩnh Tuy

02173

2

Thị trấn Vĩnh Tuy - huyện Bắc Quang

18.3

TYT xã Tân Lập

02174

2

Xã Tân Lập - huyện Bắc Quang

18.4

TYT xã Tân Thành

02175

2

Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang

18.5

TYT xã Đồng Tiến

02176

2

Xã Đồng Tiến - huyện Bắc Quang

18.6

TYT xã Đồng Tâm

02177

2

Xã Đồng Tâm - huyện Bắc Quang 

18.7

TYT xã Tân Quang

02178

2

Xã Tân Quang - huyện Bắc Quang

18.8

TYT xã Thượng Bình

02179

2

Xã Thượng Bình - huyện Bắc Quang

18.9

TYT xã Hữu Sản

02180

2

Xã Hữu Sản - huyện Bắc Quang

18.10

TYT xã Kim Ngọc

02181

2

Xã Kim Ngọc - huyện Bắc Quang

18.11

TYT xã Việt Vinh

02182

2

Xã Việt Vinh - huyện Bắc Quang

18.12

TYT xã Bằng Hành

02183

2

Xã Bằng Hành - huyện Bắc Quang

18.13

TYT xã Quang Minh

02184

2

Xã Quang Minh - huyện Bắc Quang

18.14

TYT xã Vô Điếm

02186

2

Xã Vô Điếm - huyện Bắc Quang

18.15

TYT xã Việt Hồng

02187

2

Xã Việt Hồng - huyện Bắc Quang

18.16

TYT xã Hùng An

02188

2

Xã Hùng An - huyện Bắc Quang

18.17

TYT xã Đức Xuân

02189

2

Xã Đức Xuân - huyện Bắc Quang 

18.18

TYT xã Tiên Kiều

02190

2

Xã Tiên Kiều - huyện Bắc Quang

18.19

TYT xã Vĩnh Hảo

02191

2

Xã Vĩnh Hảo - huyện Bắc Quang

18.20

TYT xã Vĩnh Phúc

02192

2

Xã Vĩnh Phúc - huyện Bắc Quang

18.21

TYT xã Đông Thành

02194

2

Xã Đông Thành - huyện Bắc Quang

18.22

Phòng khám ĐKKV Đồng Yên

02211

2

Xã Đồng Yên - huyện Bắc Quang

18.23

Phòng khám ĐKKV Liên Hiệp

02212

2

Xã Liên Hiệp - huyện Bắc Quang

 

 Huyện Quang Bình

 

 

 

19

Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình

02013

2

Thị trấn Yên Bình - huyện Quang Bình 

19.1

TYT xã Xuân Minh

02195

2

Xã Xuân Minh - huyện Quang Bình

19.2

TYT xã Tiên Nguyên

02196

2

Xã Tiên Nguyên - huyện Quang Bình

19.3

TYT xã Tân Nam

02197

2

Xã Tân Nam - huyện Quang Bình

19.4

TYT xã Bản Rịa

02198

2

Xã Bản Rịa - huyện Quang Bình

19.5

TYT xã Yên Thành

02199

2

Xã Yên Thành - huyện Quang Bình

19.6

TYT thị trấn Yên Bình

02200

2

Thị trấn Yên Bình - huyện Quang Bình

19.7

TYT xã Tân Trịnh

02201

2

Xã Tân Trịnh - huyện Quang Bình

19.8

TYT xã Tân Bắc

02202

2

Xã Tân Bắc - huyện Quang Bình

19.9

TYT xã Bằng Lang

02203

2

Xã Bằng Lang - huyện Quang Bình

19.10

TYT xã Yên Hà

02204

2

Xã Yên Hà - huyện Quang Bình

19.11

TYT xã Hương Sơn

02205

2

Xã Hương Sơn - huyện Quang Bình 

19.12

TYT xã Nà Khương

02207

2

Xã Nà Khương - huyện Quang Bình 

19.13

TYT xã Tiên Yên

02208

2

Xã Tiên Yên - huyện Quang Bình

19.14

TYT xã Vĩ Thượng

02209

2

Xã Vĩ Thượng - huyện Quang Bình

19.15

Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Giang

02206

2

Xã Xuân Giang - huyện Quang Bình

Ghi chú: Cột đăng ký ban đầu ký hiệu: 0: không nhận đăng ký ban đầu; 1: nhận thẻ đkbđ nội tỉnh;

2: nhận thẻ đk ban đầu nội và ngoại tỉnh.


Các bài đã đăng

Xem thêm

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website giao diện mới thế nào?

Xem kết quả

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn